Сторінка психолога

     Психологічна служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
    Психологічна служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.
     Психологічна служба в навчальному закладі керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавствомУкраїни, Етичним кодексом психолога.
     Психологічна служба навчального закладу тісно працює з органами охорони здоров′я, соціального захисту, сім′ї та молоді, внутрішніх справ, а також із громадськими і благодійними організаціями.
 
  Основними завданнями практичного психолога є:
- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів;
- створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання саморозвитку; забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвиткуучня;
-планування, розробка впровадження в практику розвиваючих, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей учнів;
-сприяння пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, допомога у виборі професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей;
- здійснення первинної профілактики алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед учнів, пропаганда здорового способу життя, захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства
-профорієнтація, психологічний супровід професійного самовизначення учня,
- спрямований на виявлення й розвиток його професійної придатності.
- підвищення свогопрофесійного рівня.
 
    Основними видами діяльності практичного психолога є:
- психолого-педагогічна діагностика, виявлення причин, що ускладнюють розвиток та навчання учнів;
- корекція та усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку та поведінці, схильностей до залежностей та правопорушень, формування соціально- корисної життєвої перспективи;
- індивідуальні та групові консультації з учнями, педагогічним колективом, батьками;
- профілактика та попередження конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.