Нормативні документи учнівського самоврядування у Великораковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗАКОН
 
про права і обов'язки учнів школи 
Кожен, хто навчається в школі, має право: 
- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших; 
- за образу його честі і гідності подати заяву до Ради учнів; 
- подати свою пропозицію, вимогу президенту школи або в Раду учнів; 
- висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обра¬ним в будь-який орган школи; 
- брати участь в будь-яких сферах шкільного життя,ініцію¬вати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т.і.); 
- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи; 
-вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, гуртки; 
-не з'явитися на урок тільки за домовленістю з учителем і за згодою з класним керівником в встановленому порядку; 

Кожен учень зобов'язаний: 
-пройти курс навчання в школі; 
-подати документ, що пояснює його відсутність на уроках; 
-виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків; 
- мати належний зовнішній вигляд; 
-дотримуватись норм статуту та законів школи. 

Прийнято Радою учнів 
Президент школи 
Затверджено директором школи 

Директор школи                                                                                                В.В.Поштак 
 
 
 
 
                                                                   ЗАКОН

про захист честі і гідності учня школи, викладача і працівника школи 
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність. 
Образою честі і гідності людини є: 
-нанесення побоїв, побиття; 
-загроза, залякування і шантаж; 
-вживання образливих слів, кличок; 
-дискримінація за національними і соціальними ознаками; 
-глузування з фізичних недоліків; 
-навмисне доведення іншої людини до стресу, зриву; 
-поява в стані сп'яніння; 
-добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки"); 
-здирство, вимагання; 
-крадіжка; 
-псування особистих речей інших людей; 
-брудні наклепи, плітки; 
-будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини. 

Прийнято Радою учнів 
Президент школи 
Затверджено директором школи 

Директор школи                                                                                                      В.В.Поштак 
 
 
 
                                                                           ЗАКОН 

про побутову культуру 
Кожний учень дбає про високу побутову культуру в школі. Побутова культура - це вміння бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитися до шкільного майна і робити все для його збереження. 
В школі вважається варварством і не допускається: 
-смітити; 
-заходити в приміщення з брудним взуттям; 
-плювати; 
-писати на меблях, стінах, підвіконнях, дверях та інших не призначених для писання предметах; 
-ламати меблі, обладнання, виводити з ладу технічні засоби навчання, приводити їх в неестетичний стан, псувати книги; 
-завдавати
будь-якої шкоди особистим речам учнів, викладачів чи працівників школи; 
Рішення про стягнення, відшкодування збитків і т.і. приймає староста, класний колектив, Рада учнів, класний керівник, адміністрація школи. 
Прийнято Радою учнів 
Президент школи 
Затверджено директором школи 

Директор школи                                                                                                      В.В.Поштак 
 
 
 
                                                      ПОЛОЖЕННЯ 
 

про чергування в школі 
Черговий по школі - учень, що сприяє дотриманню законів школи, норм високої побутової культури учнями, викладачами, працівниками школи. 
- Черговий - відповідальна особа, вимоги чергового визна¬чаються статутом.і законами школи і являються обов'язковими для всіх учнів, викладачів і працівників школи. 
-Черговий звітується перед черговим вчителем, котрий являється старшим черговим. 
-Черговий носить особливий знак, що вказує на його поло¬ження в школі. 
-Кожен клас чергує протягом тижня згідно графіка. 
- Черговий слідкує за дотриманням викладачами, праців¬никами школи, учнями законів школи. 
-У випадку порушення законів школи черговий робить зауваження і домагається виконання порушниками його вимог. 
- У випадку серйозного порушення або невиконання учнем, викладачем, працівником школи його вимог, черговий заносить в журнал чергового ім'я порушника і пові¬домляє про необхідність з'явитися на засіданні Ради учнів. Відомості про порушників передаються службі чергування школярів. 
- Черговий слідкує за станом побутової культури в класах і ставить оцінки на перервах і підсумовує за весь навчальний день. 
-Якщо до школи заходять гості, черговий допомагає їм вирішити їх справи. 
- Якщо відвідувачі школи порушують норми шкільного життя, черговий просить їх залишити школу. 
-Черговий поводиться ввічливо і тактовно. Якщо черговий не виконує свої обов'язки, сам порушує закони школи, він може бути знятий з чергування

старостою, старшим черговим або іншими відповідальними особами і його поведінка повинна розглядатися на Раді учнів. 
-Черговий в класі - відповідальна особа, його вимоги є обов'язковими для всіх, хто перебуває в класі. 
-Черговий звітується перед старостою класу. 
-Черговий по класу може носити знак, що вказує на його положення чергового. 
- В разі невиконання черговим своїх обов'язків, староста класу може застосувати визначені класним колективом міри покарання, запросити нездатного чергового на Раду старост, Раду учнів. 
-Черговий по класу (учень) слідкує за дотри¬манням в класі учнями, викладачами, працівниками школи норм побутової культури, законів школи. 
-У випадку порушення вказаних законів і норм черговий робить зауваження порушнику і домагається виконання остан¬нім його вимог. 
- У випадку серйозного порушення черговий має право зве¬рнутися до старости, який приймає рішення про покарання від¬повідно до прийнятих класним колективом норм. 
-Черговий поводиться ввічливо і тактовно. 
-Черговий слідкує за санітарним станом в класі, робить обов'язкове прибирання після уроків, а також в разі необхідності на перервах. 

Прийнято Радою учнів 
Президент школи 
Затверджено директором школи 

Директор школи                                                    В.В.   Поштак

 

                                                               ПОЛОЖЕННЯ 


про президента Великораковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
1. Вибори президента 
Кандидати в президенти висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисунення. 
Президент обирається відкритим голосуванням у визначений Радою школи день на засіданні Ради учнів. 
Президент обирається простою більшістю голосів членів Ради. 
Президент обирається терміном на 1 рік. 
Право бути обраним президентом має кожен учень Липоводолинської спеціалізованої школи, який має високі моральні якості та організаторські здібності, є прикладом для своїх ровесників. 
Президент приступає до своїх обов'язків на наступний день після оголошення результатів виборів.

2. Права та обов'язки президента 
Президент школи є гарантом прав учнів, викладачів та працівників школи, визначених законами школи. 
Радниками президента є організатори комітетів і старости класів. 
Голови комітетів призначаються Радою учнів, шляхом голосування. 
Президент безпосередньо коригує і спрямовує роботу Голів комітетів і старост класів. 
Президент співпрацює з дирекцією школи згідно статуту. 
Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи. 
Президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи, навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи. 
Президент може призупинити рішення Ради учнів і домагатися його перегляду. 
Рішення президента може призупинити рішення Ради учнів чи скасувати Раду учнів. 
Президент школи звітується перед Радою учнів . Рада учнів може оголосити імпічмент президенту в разі невиконання останнім своїх обов'язків і порушень законів школи. 
Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування 
Прийнято Радою учнів 
Затверджено директором 


Директор школи                                                                  В.В.Поштак 

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ 

про раду учнів, голову Ради учнів і старост класів 
Рада учнів - орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам учнів, затверджується директором школи. 
Обраним до Ради учнів може бути кожен учень, що навчається в Липоводолинській загальноосвітній школі визнає її статут і дотримується законів школи. 
Кожний клас обирає трьох представників до Ради учнів ( 2-11 класи). 
Рада вирішує питання про порушення законів школи і в залежності від кількості і ступеня порушень накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування тощо). 
Рада може подати клопотання до адміністрації школи про те, щоб поставити учня на внутрішкільний облік, КМСН. 
Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи. 
 

Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи. Учні, що входять до Ради, організовують роботу визначених Радою комітетів. 
„ Староста класу” - це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів школи в межах класу, сприяє організації життя класного колективу. 
Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник класу. 
Староста звітується перед Радою учнів, класним керівником, адміністрацією школи. 
Прийнято Радою учнів 

Затверджено директором 

Директор школи                                                             В.В.Поштак